məlumat

məlumat
is. <ər. «məlum» söz. cəmi>
1. Bir şey haqqında bilik, xəbərdarlıq. <Ənisə> özünü bilik və məlumatca heç kəsdən aşağı tutmayırdı. S. H.. Həcər qarının çox geniş məlumatı və zəngin təcrübəsi var idi. Ə. S..
2. Bir şey haqqında şifahi və ya yazılı arayış, bildiriş, izahat. Şahmar heç bir söz demədən, yazdığı məlumatı stolun üstünə qoyub qapıdan çıxdı. B. Bayramov. Məlumat vermək – hər hansı bir iş, hadisə və s. haqqında şifahi və ya yazılı arayış vermək, bildirmək, xəbərdar etmək. İşin gedişi haqqında məlumat vermək. – Rüstəm kişi yanakı oturub balaca stola dirsəkləndi və yaz əkininə hazırlıq haqqında məlumat verdi. M. İ.. Bayram kişi məlumat verməkdə ikən qapı açıldı. M. Rz..
3. Xəbər, xəbərdarlıq. Bu barədə məlumatım yoxdur. – Cavad əsirlərdən bir-iki məlumat öyrəndikdən sonra, onları ştaba göndərib yenə ehtiyatla yoluna davam etməyə başladı. Ə. Vəl.. Məlumat vermək – xəbər vermək, bildirmək. Bu barədə yoldaşlara məlumat verin. – Hətta casusa məlumat verənləri yaxşıca axtarmağı da məhkəmənin yadına salacağam. H. N..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • mə’lumat — ə. «mə’lum» c. 1) məlum olan şeylər; 2) t. xəbər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • MA'LUMAT — Bilinen şeyler, bilinenler. Bir iş veya mevzu hakkındaki bilgiler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MA'LUMAT-I CÜZ'İYE — Az ve hafif bilgi. Cüz i mâlumât …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MA'LUMAT-I ZARURİYE — Lüzumlu ve zaruri mâlumat …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İ'TA-YI MA'LUMAT — Malumat verme. Bilgi verme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • xəbər — is. <ər.> 1. Bir iş, hadisə və s. haqqında məlumat. Nə lazım olmuşdu ki, belə dəhşətli xəbəri şaha verib bu qalmaqala səbəb ola və özünü dəxi həlakətə sala? M. F. A.. Bu yavuqlarda bizim sahibmənsəblərdən birisinin ölüm xəbərini qəzetlərdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Ewok — « Ewoks » redirige ici. Pour la série télévisée, voir Ewoks (série télévisée) …   Wikipédia en Français

  • soraq — is. Axtarma, arama, soruşma, soruşub bilmə (öyrənmə, xəbər tutma); soruşmaqla öyrənilən şey, xəbər, məlumat. Xucuklu Mahmudbəy çoxdandı ki, Nəbinin sorağında idi. «Qaçaq Nəbi». // Biri haqqında məlumat, xəbər. <Ümid nazirə:> Bəs sizin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • elan — is. <ər.> 1. Yazılı, çap olunmuş bildiriş, xəbər, məlumat. Qəzet elanı. Divara elan vurmaq. Dərslərin başlanması haqqında elan. – Üç gün qabaqdan divarlara böyük, rəngli elanlar vurulmuşdu. M. C.. Elan etmək – 1) hamının eşidəcəyi tərzdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəşfiyyat — is. <ər. «kəşf» söz. cəmi> 1. Hər hansı bir məlumat əldə etmək məqsədilə aparılan tədqiq, ya yoxlama işləri. Faydalı qazıntılar kəşfiyyatı. Neft kəşfiyyatı. – <Sadıqzadə:> Bax, bütün bu arada buruqlar qoyulacaq, kəşfiyyat işləri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”